Vellachtalbahn

Vellachtalbahn

Der "Eisenkappler Vike"

Dober večer in prisrčno dobrodošli!

 

Domačo stran ravno obdelujemo in obnovimo!

Žalujemo o smrti našega prijatelja in daritelja Franz-Josef Almthal. Počivaj v miru!

 

Dosežete nas lahko vsakočasno po e-majlu na naslov office@vellachtalbahn.at .

Trenutno je naša modelna železnica oziroma razstava zaprta.

Če bi slučajno hoteli pristopiti k našemu društvu, lahko izpolnite in pošiljate pristopni formular. Mi vas potem radi kontaktiramo!

Lep pozdrav

Predsedstvo društva "Vellachtalbahn"

 

Naslednja generalna skupščina
poleti (pribl. avgusta) 2023
v župnišču (farovžu) v Žitari vasi
Točni termin bomo še objavili
po WhatsAppu, po e-majlu ali po pošti.

PRIČAKOVANI DNEVNI RED

 


Verein Društvo: Vellachtalbahn  ZVR-Nummer / Številka društva: 1963112439
Telefon (Mo - Fr) von 09:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00 Uhr / Telefon: (po - pe) od 09:00 do 12:00 in od 13:00 do 17:00 ure +43 664 999 420 82
Außerhalb dieser Zeit bitte ein SMS oder WhatsApp senden! / Izven tega časa pošlite prosim SMS ali WhatsApp!
Internet / Domača stran: http://www.vellachtalbahn.at
E-Mail / e-majl: office@vellachtalbahn.at

© 2022 - 2025