Vellachtalbahn

Vellachtalbahn

Der "Eisenkappler Vike"

Verein Društvo: Vellachtalbahn  ZVR-Nummer / Številka društva: 1963112439
Telefon / Telefon: +43 664 999 420 82
Außerhalb dieser Zeit bitte ein SMS oder WhatsApp senden! / Izven tega časa pošlite prosim SMS ali WhatsApp!
Internet / Domača stran: http://www.vellachtalbahn.at
E-Mail / e-majl: office@vellachtalbahn.at

© 2022 - 2025