Vellachtalbahn

Vellachtalbahn

Der "Eisenkappler Vike"

Dnevni red za našo

generalno skupščino

  1. Pozdrav

  2. Nova izvolitev uprave in imenovanje obeh revizorjev

  3. Razrešnica prejšnje uprave

  4. Razprava in sklep o članarinah 23/24

  5. Svetovanje in odločitev o nadaljnjem delovanju društva (morebitna nova lokacija ipd.)

  6. Svetovanje o morebitnih izletih v letu 2023

  7. Razno

Točen datum skupščine bo pisno sporočen pravočasno (pribl. 4 tedne prej)!

Vodja seje:
GLINIK Michael Johann
(Zapisnikar)

Zapisnik:
GLINIK Michael Johann

 

Verein Društvo: Vellachtalbahn  ZVR-Nummer / Številka društva: 1963112439
Telefon (Mo - Fr) von 09:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00 Uhr / Telefon: (po - pe) od 09:00 do 12:00 in od 13:00 do 17:00 ure +43 664 999 420 82
Außerhalb dieser Zeit bitte ein SMS oder WhatsApp senden! / Izven tega časa pošlite prosim SMS ali WhatsApp!
Internet / Domača stran: http://www.vellachtalbahn.at
E-Mail / e-majl: office(at)vellachtalbahn(dot)at

© 2022 - 2025 by Memisoft und Vellachtalbahn

Podlage za generalno skupščino

 ..