Vellachtalbahn

Vellachtalbahn

Der "Eisenkappler Vike"

Dnevni red za generalno skupščino

  1. Pozdrav

  2. Svetovanje in odločitev o nadaljnjem delovanju društva

  3. Nova izvolitev uprave in imenovanje obeh revizorjev

  4. Razrešnica prejšnje uprave

  5. Razprava in sklep o članarinah 24/25

  6. Svetovanje o morebitnih izletih v letu 2024

  7. Razno

 

Dodatna informacija

Točen datum skupščine bo pisno sporočen pravočasno (pribl. 4 tedne prej)!

Vodja seje:
GLINIK Michael Johann
(Zapisnikar)

Zapisnik:
GLINIK Michael Johann

 

Podlage za generalno skupščino

 ..

Verein / Društvo: Vellachtalbahn  ZVR-Nummer / Številka društva: 1963112439
Telefon / Telefon: +43 664 999 420 82
Internet / Domača stran: https://www.vellachtalbahn.at
E-Mail / e-majl: office@vellachtalbahn.at

© 2024 - 2030